מה באמת קורה באוסטרליה עכשיו?

ללכת מכות עם אימו ענק. כי, למה לא בעצם? נכון אוסטרליה?

תולעת ענקית שמזכירה לנו קצת…

טקסט לדוגמה 1