מה באמת קורה באוסטרליה עכשיו?

איך אתה יודע שאתה במקום מסוכן? אפילו התנין אוכל כריש.

לא. לא. לא.למה כדאי לך להתחיל לאכול לאט יותר

איך נוצרו 'אזורי זמן'?