מה באמת קורה באוסטרליה עכשיו?

פחד אלוהים – לשחות ליד תנין שאוכל בשר חי!

רעיון טוב לדייט הבא שלי.