מה באמת קורה באוסטרליה עכשיו?

אוקיי, את זה חייבים להסביר – איך עכבישים קטנים טורפים עכביש אחד גדול?

איזה מזל שהם סגרו את החלון.