מה באמת קורה באוסטרליה עכשיו?

איך אתה יודע שאתה במקום מסוכן? אפילו התנין אוכל כריש.

לא. לא. לא.


עמונה לפני ואחרי הפינוי

ג'יי זי מודה: בגדתי בביונסה