מה באמת קורה באוסטרליה עכשיו?

הישר מפארק היורה – זוחל שנראה כאילו הוא יכול להרים 100 קילו.

לא מספיק שעכביש זה פחד אלוהים, העכביש הזה החליט לעלות רמה ולקחת גולגולת!