מה באמת קורה באוסטרליה עכשיו?

שוב נחש במקום מפתיע – לפחות הוא נמצא במקום שקל לראות אותו. מתחשב!

לא, זו לא אבן יפה, זה דג שיודע להסתתר ולהסוות את עצמו בתוך שונית!