האם תצליחו לזהות את המפורסמים בגיל 15?

האם תצליחו לזהות את האנשים הכי מפורסמים בישראל בגיל 15?